SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

W TCZEWIE

83-110 Tczew, Al. Zwycięstwa 6, tel. (58) 531-44-07, 531-44-78

ogłasza przetarg nieograniczony na:

legalizację 264 szt. ciepłomierzy ultradźwiękowych mieszkaniowych

w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Sobieskiego 5,6,7,8,12,13,14,15,19,34,35 oraz przy ul. Topolowa 12, 19, 22

w Tczewie

Termin realizacji prac od 01.07. do 31.08.2015 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać po uprzednim zamówieniu w Dziale Techniczno – Eksploatacyjnym Spółdzielni w pok. nr 7. Opłata za specyfikację wynosi 36,90 zł (brutto) i należy ją wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP SA 87102019090000350200362822 tytułem „specyfikacja”. Na powyższą kwotę zostanie wystawiona faktura VAT. Warunkiem udziału w w/w przetargu jest wniesienie wadium oraz opłaty za specyfikację. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 29.05.2015 r. do godz. 13.00 . Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Dziale Techniczno – Eksploatacyjnym, telefony: 530-41-77, 530-41-82.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

W TCZEWIE

83-110 Tczew, Al. Zwycięstwa 6, tel. (58) 531-44-07, 531-44-78

ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. Docieplenie ścian zewnętrznych o łącznej pow. około 2200 m2

    w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Tczewie, Pelplinie

    i Gniewie.

  2. Renowację elewacji o łącznej pow. około 2220 m2 w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Tczewie i Gniewie.

  3. Remont 293 szt. balkonów w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Tczewie i Gniewie.

Termin realizacji prac 31.10.2015 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać po uprzednim zamówieniu w Dziale Techniczno – Eksploatacyjnym Spółdzielni w pok. nr 7. Opłata za specyfikację wynosi 36,90 zł (brutto) i należy ją wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP SA 87102019090000350200362822 tytułem „specyfikacja”. Na powyższą kwotę zostanie wystawiona faktura VAT. Warunkiem udziału w w/w przetargu jest wniesienie wadium oraz opłaty za specyfikację. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 26.05.2015 r. do godz. 13.00 . Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Dziale Techniczno – Eksploatacyjnym, telefony: 530-41-77, 530-41-82.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.