PRZETARG

      Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie ogłasza przetarg nieograniczony na:

1.Wymianę rynien i pasów rynnowych (o łącznej długości ok. 630 m) w

   budynkach zlokalizowanych w Tczewie, Pelplinie i Gniewie.

2. Montaż 20 szt. daszków nad wiatrołapami budynków w Tczewie.

3. Wymianę 19 szt. wyłazów dachowych na budynkach w Tczewie.

Termin zakończenia robót upływa 30.09. 2014 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać, po uprzednim zamówieniu, w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym, w pok. nr 7.

Opłata za specyfikację wynosi 36,90 zł (brutto) i należy ją wpłacić na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O/Tczew nr 87 1020 1909 0000 3502 0036 2822

tytułem”specyfikacja”. Na powyższą kwotę zostanie wystawiona faktura VAT.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz opłata za specyfikację.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni

do dnia 24.04. 2014 r. do godz. 1300.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale

Techniczno-Eksploatacyjnym, tel. 58/530-41-82 lub 58/530-41-77.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferentów oraz prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

                                                      Spółdzielnia Mieszkaniowa    

                                                  Al. Zwycięstwa 6, 83-110 Tczew

                                                   posiada do wydzierżawienia :

1/ lokal użytkowy przy ul. Konarskiego 14 w Tczewie      o  pow. 35,00 m2

Informacje; Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie , Al. Zwycięstwa 6 pok nr 10

lub tel. 58 530 41 88