PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie 7-miu miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy budynku mieszkalnym Armii Krajowej 43 w Tczewie.

Ostateczny termin zakończenia robót upływa 15.11. 2014 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać, po uprzednim zamówieniu, w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym, w pok. nr 7.

Opłata za specyfikację wynosi 36,90 zł (brutto) i należy ją wpłacić na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O/Tczew nr 87 1020 1909 0000 3502 0036 2822

tytułem”specyfikacja”. Na powyższą kwotę zostanie wystawiona faktura VAT.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz opłata za specyfikację.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni

do dnia 11.09. 2014 r. do godz. 1300.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale

Techniczno-Eksploatacyjnym, tel. 58/530-41-82 lub 58/530-41-77.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferentów oraz prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych o łącznej powierzchni około 429 m2 i renowacji elewacji o łącznej powierzchni około 1725 m2 budynków przy ul. Sobieskiego 5 – 8 i 12 – 15 w Tczewie.

Ostateczny termin zakończenia robót upływa 31.10. 2014 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać, po uprzednim zamówieniu, w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym, w pok. nr 7.

Opłata za specyfikację wynosi 36,90 zł (brutto) i należy ją wpłacić na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O/Tczew nr 87 1020 1909 0000 3502 0036 2822

tytułem”specyfikacja”. Na powyższą kwotę zostanie wystawiona faktura VAT.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz opłata za specyfikację.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni

do dnia 10.09.2014 r. do godz. 1300.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale

Techniczno – Eksploatacyjnym, tel. 58/530-41-82 lub 58/530-41-77.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferentów oraz prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

W TCZEWIE

83-110 Tczew, Al. Zwycięstwa 6,

tel. (58) 531-44-07, 531-44-78

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie regeneracji (czyszczenie i udrożnienie) 253 pionów

kanalizacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych

w Tczewie, Pelplinie i Gniewie

Termin realizacji prac 30.11.2014 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać po uprzednim zamówieniu w Dziale Techniczno – Eksploatacyjnym Spółdzielni w pok. nr 7. Opłata za specyfikację wynosi 36,90 zł (brutto) i należy ją wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP SA 87102019090000350200362822 tytułem „specyfikacja”. Na powyższą kwotę zostanie wystawiona faktura VAT. Warunkiem udziału w w/w przetargu jest wniesienie wadium oraz opłaty za specyfikację. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć

w sekretariacie Spółdzielni do dnia 15.09.2014 r. do godz. 1300 .

Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Dziale Techniczno – Eksploatacyjnym, telefony: 530-41-77, 530-41-82.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

                                                      Spółdzielnia Mieszkaniowa    

                                                  Al. Zwycięstwa 6, 83-110 Tczew

                                                   posiada do wydzierżawienia :

1/ lokal użytkowy przy ul. Konarskiego 14 w Tczewie      o  pow. 35,00 m2

Informacje; Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie , Al. Zwycięstwa 6 pok nr 10

lub tel. 58 530 41 88