przetarg Al. Zwycięstwa 6

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie

Al. Zwycięstwa 6

83-110 Tczew

ogłasza przetarg nieograniczony ustny na

dzierżawę lokalu użytkowego

przy Al. Zwycięstwa 6

(przy wejściu do Spółdzielni)

o pow. użytkowej 25,66 m2.

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 26.11.2014 r.

o godz. 1300 w siedzibie Spółdzielni,

Al. Zwycięstwa 6.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie, Al. Zwycięstwa 6, pok. nr 10 lub pod numerem telefonu 58 530 41 88.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł na konto Spółdzielni w PKO BP O/Tczew nr 87 1020 1909 0000 3502 0036 2822 do godz. 1200 w dniu przetargu.

Wygrywający traci wadium w przypadku odstąpienia od podpisania umowy.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

przetarg parking

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie

Al. Zwycięstwa 6

83-110 Tczew

ogłasza przetarg nieograniczony, ustny na dzierżawę parkingu

z możliwością zorganizowania auto handlu

przy ul. A. Krajowej w Tczewie

o pow. 3400 m2

(ok. 130 miejsc postojowych).

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie, Al. Zwycięstwa 6, pok. nr 10 lub pod numerem telefonu 58 530 41 88.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość powiększenia dzierżawionego terenu o około 700 m2.

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 25.11.2014 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółdzielni,

Al. Zwycięstwa 6.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1.700 zł na konto Spółdzielni w PKO BP O/Tczew nr 87 1020 1909 0000 3502 0036 2822 do godz. 12.00 w dniu przetargu.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.