przetarg Al. Zwycięstwa 6

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie

Al. Zwycięstwa 6

83-110 Tczew

ogłasza przetarg nieograniczony ustny na

dzierżawę lokalu użytkowego

przy Al. Zwycięstwa 6

(przy wejściu do Spółdzielni)

o pow. użytkowej 25,66 m2.

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 26.11.2014 r.

o godz. 1300 w siedzibie Spółdzielni,

Al. Zwycięstwa 6.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie, Al. Zwycięstwa 6, pok. nr 10 lub pod numerem telefonu 58 530 41 88.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł na konto Spółdzielni w PKO BP O/Tczew nr 87 1020 1909 0000 3502 0036 2822 do godz. 1200 w dniu przetargu.

Wygrywający traci wadium w przypadku odstąpienia od podpisania umowy.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

przetarg parking

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie

Al. Zwycięstwa 6

83-110 Tczew

ogłasza przetarg nieograniczony, ustny na dzierżawę parkingu

z możliwością zorganizowania auto handlu

przy ul. A. Krajowej w Tczewie

o pow. 3400 m2

(ok. 130 miejsc postojowych).

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie, Al. Zwycięstwa 6, pok. nr 10 lub pod numerem telefonu 58 530 41 88.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość powiększenia dzierżawionego terenu o około 700 m2.

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 25.11.2014 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółdzielni,

Al. Zwycięstwa 6.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1.700 zł na konto Spółdzielni w PKO BP O/Tczew nr 87 1020 1909 0000 3502 0036 2822 do godz. 12.00 w dniu przetargu.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Lokale użytkowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie posiada do wydzierżawienia lokale użytkowe:

1) al. Zwycięstwa 6 w Tczewie o pow. 25,66 m2 (przy biurze Spółdzielni – obecny Lumpex)

2) ul. Sobieskiego 15 w Tczewie o pow. 28,91 m2 (pomieszczenie gospodarcze)

3) ul. Konarskiego 14 w Tczewie o pow. 35,00 m²,

Informacje w biurze Spółdzielni przy al. Zwycięstwa 6, pok. nr 10 lub pod nr tel. 58-530-41-88.

Zasady przekształcania starych zasobów

Dnia 07.10.2010 r. Sąd zarejestrował zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie.

Jedną z tych zmian jest ustalenie zasad przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności dla lokali mieszkalnych przy ul. Sobieskiego, Paderewskiego (za wyjątkiem 15A i 18), Stromej i Wybickiego w Tczewie. CZytaj dalej…

Operacje gotówkowe

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 26/2013 z dn. 21.10.2013 od wypłat gotówkowych dokonywanych w Agencji PKO BP przy Alei Zwycięstwa 6 będą pobierane prowizje w wysokości 7 zł (na podstawie taryfy prowizji i opłat bankowych).

Wpłaty na rachunki Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie, dokonywane w poniżej wymienionych oddziałach i agencjach PKO BP, są przyjmowane bez prowizji:

Oddział 1 PKO BP Tczew, ul. J. Dąbrowskiego 7
Oddział 2 PKO BP Tczew, ul. Żwirki 1
Agencja PKO BP Tczew, ul. Gdańska 43
Agencja PKO BP Pelplin, ul. Wybickiego 12
Agencja PKO BP Gniew, ul. Piłsudskiego 14
Agencja PKO BP Tczew, Aleja Zwycięstwa 6
poniedziałek: 8:30 – 15:30, wtorek – piątek: 7:30 – 14:30

Indywidualne numery rachunku bankowego

Informujemy, że rozliczenia z lokatorami prowadzone są za pomocą indywidualnych numerów rachunku bankowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu Państwa wpłaty są księgowane automatycznie, niezwłocznie po otrzymaniu wyciągu bankowego.

Rachunek bankowy Spółdzielni prowadzony jest w PKO BP S.A. Oddział w Tczewie, numery mają postać:
XX 1020  1909 4444 XXXX XXXX XXXX.
Indywidualny numer rachunku można odczytać na zawiadomieniu o wysokości opłat.
W razie wątpliwości, numer ten można zweryfikowaćsystemie iOK, telefonicznie pod numerem 58-530-41-70 lub osobiście w biurach Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie.

Odczyty podzielników CO

Informujemy, że w związku z wymianą w całych zasobach wyparkowych podzielników kosztów c.o. na podzielniki elektroniczne, odczyty odbywają się drogą radiową z zachowaniem dotychczasowego harmonogramu.

W związku z tym, nie ma konieczności wchodzenia do mieszkań oraz informowania o terminie przeprowadzania odczytów. Jedynie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, przedstawiciel firmy ASTRON umówi się na bezpośredni odczyt w mieszkaniu.

Dodatki mieszkaniowe

Informujemy, że każdy lokator ma prawo ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z Urzędu Miasta (lub Urzędu Miasta i Gminy) zgodnie z Ustawą z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, jeżeli:

  1. posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  2. średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza dla jednej osoby 175 %, a dla rodziny wieloosobowej 125 % najniższej emerytury,
  3. nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej mieszkania.

Lokator posiadający zadłużenie czynszowe może również zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie pod warunkiem spełnienia wymogów wymienionych powyżej oraz spisania ze spółdzielnią porozumienia w sprawie spłaty zaległości czynszowych w ratach.

Uwaga na oszustwa

W związku ze zgłoszeniami lokatorów o przypadkach oferowania usługi polegającej na wymianie drzwi wejściowych do mieszkań oraz powoływania się na rzekomą umowę ze spółdzielnią wyjaśniamy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie nie zlecała ani nie podpisywała z żadną firmą umowy na wymianę drzwi wejściowych do mieszkań.
Prosimy o powiadamianie administracji osiedla lub policji o pojawieniu się osób oferujących wykonanie w/w usług i powołujących się na umowę ze spółdzielnią.